Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

På Ekebacken sker all odling enligt en svensk kvalitetsmärkning som heter Integrerad produktion (IP). IP-systemet garanterar att verksamheten lever upp till höga krav på säkra livsmedel, miljöansvar och god arbetsmiljö.

Vid en IP-certifiering kontrolleras verksamheten regelbundet av en oberoende part, ett certifieringsorgan, som intygar att kraven i standarden uppfylls. Certifieringsorganets kompetens kontrolleras av i sin tur av en nationell myndighet som heter Swedac.

För tidig produktion. Tunnlar av det här slaget används på gården för att få fram bär så tidigt som möjligt.