På Ekebacken sker all odling enligt en svensk kvalitets- och miljömärkning som heter Integrerad produktion (IP). IP-systemet utgörs av regler för anpassning mot ekologiskt uthålliga odlingsmetoder. Systemet omfattar förutom regler om miljöhänsyn även rutiner för ökad produktsäkerhet och en säker arbetsmiljö.

Branschorganet Grön produktion kontrollerar att bestämmelserna följs. Bakom Grön produktion står Gröna näringens riksorganisation (GRO). Det svenska IP-systemet har internationell överensstämmelse med det europeiska detaljhandelssystemet Eurepgap.

För tidig produktion. Tunnlar av det här slaget används på gården för att få fram bär så tidigt som möjligt.